logo EXPRES AUTO s.r.o.
Expresauto racing team

+420 602 292 200 +420 602 304 841

+420 476 755 738info@expres-auto.cz

Automyčka Litvínov

VELVANA Velfobin Proti zamrzání vody v benzínu 450 ml - VELFOBIN-450ML Ean: 8595026316966

  • Kód výrobce: VELFOBIN-450ML
  • Objednací kód: 09497-VELFOBIN450ML
  • Název: VELVANA Velfobin Proti zamrzání vody v benzínu 450 ml - VELFOBIN-450ML
  • Ean: 8595026316966
  • SLEVA 0 % z ceny na prodejně: 110
  • 110

Popis produktu

Přípravek proti zamrzání vody v benzinu v palivovém systému motorového vozidla. Velfobin slouží motoristům v zimním období k preventivnímu zamezení tvorby mikrokrystalků ledu, které vzikají z vody obsažené v palivu. Do nádrže přidejte v přechodném období podzim - zima jednorázově na každých 10 litrů paliva 100 g (130 ml) Velfobinu. Po vyprázdnění nádrže preventivně dávkujte již jen 50 g (65 ml) Velfobinu na 10 litrů paliva.

Upozornění: Nebezpečí ohně - hořlavá kapalina I. řídy nebezpečnosti. Vysoce hořlavý. Uchovávejte mimo dosah dětí. Uchovávejte obal těsně uzavřený. Uchovávejte mimo dosah zdrojů zapálení - Zákaz kouření. Po práci doporučujeme umýt ruce vodou a mýdlem a ošetřit regeneračním krémem.
Při zasažení očí okamžitě důkladně vypláchněte vodou a vyhledejte lékařskou pomoc. Při styku s kůží okamžitě omyjte velkým množstvím vody. Při požití okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte tento obal nebo označení. V případě nadýchání přeneste postiženého na čerstvý vzduch. Výrobek používejte pouze k účelům uvedeným na této etiketě. Skladujte v původním, uzavřeném obalu v chladných, krytých skladech dle platných předpisů pro skladování hořlavých kapalin.