logo EXPRES AUTO s.r.o.
Expresauto racing team

+420 602 292 200 +420 602 304 841

+420 476 755 738info@expres-auto.cz

Automyčka Litvínov

MOTIP plastický primer bezbarvý základ 400ml 04063 Ean: 8711347040636

  • Kód výrobce: 04063
  • Objednací kód: 00168-04063
  • Název: MOTIP plastický primer bezbarvý základ 400ml 04063
  • Ean: 8711347040636
  • Ke stažení :
  • SLEVA 0 % z ceny na prodejně: 359
  • 359

Pro zlepšení přilnavosti laků na plastické hmoty. Nanáší se v tenké vrstvě přímo na plast. Poté použijte základovou barvu. Nezbytné pro lakování plastů s obsahem polyethylenu.

  • Návod k použití: lakovaný povrch očistěte, osušte a odmastěte (Motip 600 odmašťovač). Zakryjte okolní plochy. Před použitím důkladně protřepejte (2 min.) tak, aby byly míchací kuličky dobře slyšitelné. Plastické hmoty mohou obsahovat více složek, z nichž na některé nemusí plastový primer dobře přilnout. Vyzkoušejte proto vždy primer nejprve na malém kousku plochy. Naneste tenkou vrstvu ze vzdálenosti 25-30 cm. Po použití obraťte nádobu dnem vzhůru.
  • Bezpečnostní opatření: nádobka je pod tlakem, nevystavujte slunečnímu záření a teplotám nad 50 °C (např. v autě). Ani vyprázdněnou nádobku neprorážejte a nevhazujte do ohně. Nestříkejte do otevřeného ohně nebo na žhavé předměty. Uchovávejte mimo dosah zdrojů zapálení - Zákaz kouření. Bez dostatečného větrání je možný vznik explozivních směsí. Uchovávejte mimo dosah dětí. Dráždí oči. Opakovaná expozice může způsobit vysušení nebo popraskání kůže. Vdechování par může způsobit ospalost a závratě. Nevdechujte aerosoly. Zamezte styku s kůží a očima. Nevylévejte do kanalizace, zneškodněte tento materiál a jeho obal ve sběrném místě pro zvláštní nebo nebezpečné odpady. Při požití okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte tento obal nebo označení. Používejte pouze v dobře větraných prostorách.
objem: 400 ml